Myndigheten för yrkeshögskolan

Jag vill begära ut en allmän handling och undrar hur jag går tillväga?

Uppdaterad

För att begära ut en allmän handling, vänligen kontakta registrator per e-post på registrator@myh.se.

Guide taggad med: allmän handling offentlig handling registrator utlämnande
warning Created with Sketch.