Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad är branschvalidering och vem betalar för den?

Uppdaterad

Branschvalidering innebär att en individs yrkeskunnande valideras (testas och erkänns) enligt en modell som en viss bransch har satt upp. Ett typiskt exempel är att en person har jobbat i flera år inom ett yrke utan att ha utbildning för det yrket. Vissa yrken har inte ens utbildningar som man kan läsa utan man lär sig det man behöver kunna på jobbet. Då saknar man papper på sitt kunnande och ibland blir det ett hinder för att ta sig vidare i arbetslivet.

Allt fler branscher har satt upp modeller för hur yrkeskunskaper kan testas på olika sätt för att därefter ge ett intyg, certifikat eller liknande till individen. Du kan läsa flera verkliga exempel på hur branschvalidering kan gå till här:
Validering – praktiska exempel - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Det går inte att säga att all branschvalidering går till på samma sätt. Det beror helt enkelt på vad branschen har bestämt. Men det är sällan som individen själv behöver stå för kostnaden för själva valideringen. Branschen eller arbetsgivaren brukar dessutom se till att skapa ett upplägg för kompletterande studier, om det skulle behövas. Det är ju inte alla personer som kan validera en hel yrkesroll: ofta finns det några delar som man behöver läsa in eller lära in innan man kan klara en hel validering.

Om du funderar på om branschvalidering kan vara något för dig kan du ta reda på om din bransch har några valideringsmodeller. Det ser du i vår branschvalideringskarta: Branschvalideringskartan - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Om du uppfyller Arbetsförmedlingens villkor kan du också söka validering genom dem:
Validering - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Guide taggad med: branschvalidering validering
warning Created with Sketch.