Myndigheten för yrkeshögskolan

Jag kan saker som jag inte har papper på. Vart ska jag vända mig för att få mitt tidigare kunnande erkänt och dokumenterat (validerat)?

Uppdaterad

Validering innebär att ditt tidigare kunnade testas och sedan erkänns i form av dokument av något slag. Validering eller bedömning av reell kompetens genomförs hos många olika aktörer i Sverige och inte på ett och samma ställe. Vart du ska vända dig beror till exempel på om du vill validera dina kunskaper för att söka en utbildning eller för att söka ett jobb. Du kan läsa mer på myh.se:
För dig som vill validera din kompetens - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Guide taggad med: reell kompetens validering
warning Created with Sketch.