Myndigheten för yrkeshögskolan

Vem får bedriva tolkutbildning och hur ansöker jag om statsmedel?

Uppdaterad

För utbildningar som regleras av förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk, får studieförbund och folkhögskolor bedriva tolkutbildning. Statsbidrag får lämnas till folkhögskolor och studieförbund under förutsättning att folkhögskolan eller studieförbundet har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. 

Myndigheten utlyser varje år ansökningsomgångar för grundutbildning till kontakttolk, för kurser inom kontakttolkning samt för teckenspråk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning. Datum för ansökningsomgångarna presenteras på myndighetens webbplats.

Det går även att ansöka om kurser inom teckenspråk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolk löpande under året.

Läs mer på myh.se

Guide taggad med: ansökan tolk
warning Created with Sketch.