Myndigheten för yrkeshögskolan

Vem har rätt att bedriva en YH-utbildning?

Uppdaterad

Yrkeshögskoleutbildningar kan anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer. (En ”fysisk person” är en enskild människa, medan en ”juridisk person” kan vara till exempel ett företag, en stiftelse eller en förening).


Läs mer om ansökan på myh.se

Guide taggad med: ansökan
warning Created with Sketch.