Myndigheten för yrkeshögskolan

För behörighet enligt punkt 2, krävs betyg i Svenska 1 utöver en utländsk gymnasieexamen?

Uppdaterad

Utgångspunkten är att behörighetsbedömningar för grundläggande behörighet till en yrkeshögskoleutbildning sker i enlighet med 3 kap. 1–4 § § förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Vad gäller grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har den sökande rätt att bli bedömd på samtliga punkter innan utbildningsanordnaren kan förklara denna obehörig. Det är utbildningsanordnarna som bedömer om ett utländskt betyg eller examen motsvarar en kurs eller gymnasieutbildning i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att de bedömningskriterier som ställs upp aldrig får innebära högre krav än vad som motsvarar kraven i svenska, engelska och matematik för yrkesexamen på gymnasieskolan.

I de fall det är svårt att göra en bedömning om det utländska betyget motsvarar en svensk gymnasieexamen som kan ge behörighet till utbildningen finns möjligheten att bedöma den sökande på reell kompetens istället.

Som vägledning kan man tänka att för grundläggande behörighet ska den sökande kunna uppvisa godtagbara kunskaper t.ex. i det svenska språket.

Läs gärna mer om tillträdesprocessen i myndighetens handbok för tillträde som du hittar på myh.se: 

Handbok för tillträde till yrkeshögskolan (2020)

Guide taggad med: tillträde yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.