Myndigheten för yrkeshögskolan

Var kan jag visa potentiella studerande mer information om tolkutbildningar?

Uppdaterad

På blitolk.nu finns mer information om utbildningar till kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk. Där hittar du även information om ansökan till respektive utbildning.

Läs mer på blitolk.nu