Myndigheten för yrkeshögskolan

Var kan jag visa potentiella studerande mer information om konst- och kulturutbildningar?

Uppdaterad

På konstkulturutbildning.se finns mer information om konst- och kulturutbildningar. Utbildningarna är eftergymnasiala och bedrivs av ett 50-tal olika skolor runt om i Sverige. De  är indelade i två kategorier; högskoleförberedande utbildningar inom det konstnärliga området och yrkesinriktade utbildningar inom det konstnärliga och kulturella området, samt utbildningar inom kulturarvsområdet.

På konstkulturutbildning.se hittar du hela utbildningsutbudet och information om utbildningarna. Det är de enskilda skolorna som sköter ansökan och antagning och dit den sökande ska vända sig med eventuella frågor och sin ansökan.

Läs mer på konstkulturutbildning.se

warning Created with Sketch.