Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad är reell kompetens och validering av tidigare kunskaper?

Uppdaterad

Reell kompetens är ett uttryck för vad man faktiskt kan. Det kan vara sådant man lärt sig tidigare i livet, som man kanske inte har papper på. Man kan ha arbetat med något som man inte är utbildad till och därigenom ha skaffat sig yrkeskunskaper.


Validering innebär att man får bevisa att man har kunskaper fastän man saknar papper från en utbildning. Validering ska göras på ett strukturerat sätt och den ska kunna resultera i någon sorts dokument, som till exempel ett intyg eller ett certifikat.


Reell kompetens och validering kan vara vägar in till en utbildning, till exempel på Yrkeshögskolan. Du kan läsa mer på myh.se och även hitta kontaktvägar till ställen som utför validering här:
För dig som vill validera din kompetens - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Om du vill använda reell kompetens för en YH-utbildning kan du läsa mer specifikt om det här:
Reell kompetens - Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Guide taggad med: reell kompetens validering
warning Created with Sketch.