Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad menas med ”20-procentsregeln”?

Uppdaterad

I tillträdet till en yrkeshögskoleutbildning finns möjlighet för anordnaren att anta sökande trots att de inte möter utbildningens krav för särskild behörighet. De sökande ska då av andra skäl bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen och verka i yrket. Endast 20% av utbildningens årsplatser för tillsättas med hjälp av denna regel, därför kallas den ”20-procentsregeln”.

Det är viktigt att komma ihåg att ”20-procentsregeln” endast är ett sätt att behörighetsförklara sökande till utbildningen. Om man har fler sökande än platser på utbildningen ska dessa sökande delta i urvalet på samma premisser som andra sökande. 

Det är frivilligt för utbildningsanordnaren att använda sig av den här möjligheten och regeln tillämpas därför inte på alla utbildningar. Det vanliga är att man använder ”20-procentsregeln” på utbildningar som har högre behörighetskrav än grundläggande behörighet och där man har svårt att fylla utbildningsplatserna.

Bestämmelserna om ”20-procentsregeln” finns i 3 kap. 4 § förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Guide taggad med: tillträde yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.