Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad är YH-antagning? Hur överför man sina betyg från antagning.se till YH-antagning?

Uppdaterad

YH-antagning är en privat tjänst som vissa utbildningsanordnare (skolor) väljer att använda sig av. Myndigheten för yrkeshögskolan har inget att göra med denna tjänst och hänvisar därför till dem för eventuella frågor om tjänsten och hur du ansöker via dem.

Guide taggad med: ansökan antagning yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.