Myndigheten för yrkeshögskolan

Hur blir jag behörig till en utbildning genom reell kompetens?

Uppdaterad

Som sökande till en yrkeshögskoleutbildning kan man ha grundläggande behörighet på flera olika sätt, varav ett är genom reell kompetens. Det innebär att anordnaren bedömer om en sökande kan tillgodogöra sig utbildningen genom tidigare utbildning, praktisk erfarenhet eller någon annan omständighet.

Utbildningsanordnaren har en serviceskyldighet som till exempel innebär att de sökande ska få relevant och lättillgänglig information om hur processen går till, om de krav som ställs och om vilka möjligheter den sökande har att styrka sina meriter. Särskilt viktigt är det att den sökande får tillräcklig information om vad som krävs för att en bedömning av reell kompetens ska vara möjlig, till exempel erbjudande om tester och att det för behörighet i övrigt ska göras en motsvarande bedömning. Det ska dessutom framgå av informationsmaterialet vilka handlingar som den sökande ska skicka in i samband med ansökan.

Det är den sökande som behöver visa underlag som styrker den sökandes kunskaper och erfarenheter som stöd för sin ansökan. Om en ansökan inte är komplett är det utbildningsanordnarens ansvar och skyldighet att utreda ansökan. Denna så kallade utredningsskyldighet innebär, när det gäller ansökningsprocessen, att den sökande ska få tillfälle att komplettera ansökan så att den blir fullständig och kan bedömas. Reell kompetens är inte alltid dokumenterad så att den går att styrka. Den sökande bör därför ges förutsättningar att visa sin reella kompetens så att den går att bedöma.

Guide taggad med: reell kompetens tillträde validering yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.