Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad är skillnaden mellan behörighet och urval?

Uppdaterad

Kraven på grundläggande behörighet och eventuella särskilda förkunskapskrav eller villkor anger vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som är nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen och som man behöver ha för att bli antagen till utbildningen. Bland behöriga sökande kan urval tillämpas när det finns fler sökande än utbildningsplatser. Urvalet syftar till att rangordna de sökande efter möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen så att de som har bäst meriter erbjuds plats på utbildningen.

Guide taggad med: behörighet yrkeshögskolan urval
warning Created with Sketch.