Myndigheten för yrkeshögskolan

Jag har blivit av med mitt utbildnings- eller examensbevis, kan jag få en kopia av mitt gamla?

Uppdaterad

Vänd dig i första hand till skolan du gick på för att få en kopia på ditt gamla bevis. Om inte de kan hjälpa dig går det bra att ställa en fråga till oss på myndigheten så kan vi ta fram den dokumentation som skolan har rapporterat till oss.

Guide taggad med: betyg examensbevis utbildningsbevis
warning Created with Sketch.