Myndigheten för yrkeshögskolan

Kan man söka kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng) om man inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven?

Uppdaterad

Ja, det går att bli antagen till våra korta YH-utbildningar, kurser, på reell kompetens eller om man bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Regelverkets krav vid tillträde till en kortare YH-utbildning är samma som vid tillträde till en yrkeshögskoleutbildning. Här är information om vad som krävs för att vara behörig till en yrkeshögskoleutbildning.

Kontakta respektive utbildningsanordnare för mer information om utbildningen och ansökan.

Guide taggad med: ansökan kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng) tillgodoräknande
warning Created with Sketch.