Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad menas med svenska med yrkesinriktning?

Uppdaterad

Svenska med yrkesinriktning (SMY) är undervisning för dig som är i behov av yrkesinriktade språkkunskaper. Syftet är att ge de språkkunskaper som behövs för just det yrke utbildningen leder till.

Svenska med yrkesinriktning ska inte ingå i utbildningen utan ska erbjudas/läsas parallellt och betygssätts inte i utbildningens ordinarie examen/utbildningsbevis.

Läs mer på yrkeshogskolan.se

Guide taggad med: SMY yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.