Myndigheten för yrkeshögskolan

Jag har sökt till en utbildning, kan jag komplettera min ansökan efter att jag tagit studenten?

Uppdaterad

Alla som har en gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800), oavsett om det är från ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram, har grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning. Den som har gått ett program i gymnasieskolan men som inte uppfyller kraven för att få gymnasieexamen kan få ett studieintyg. I de fall studieintyget innehåller godkända betyg i de gymnasiegemensamma ämnen (Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1) som krävs för att få en yrkesexamen, kan den sökande anses ha grundläggande behörighet.

Som anordnare kan man antingen välja att låta de sökande komplettera sina ansökningar när de väl har tagit examen, eller göra prövningar av deras meriter i ett tidigare skede i enlighet med 3 kap. 1 § punkten 4 i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Observera att komplettering ska ske innan ledningsgruppens beslut då det inte får förekomma villkorad antagning, samt ska kompletteringsdatum vara samma för alla sökande.

Här är mer information om behörighet till en yrkeshögskoleutbildning:
Vad krävs för att vara behörig till en yrkeshögskoleutbildning?

Guide taggad med: komplettering yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.