Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad är skillnaden mellan ”fjärde punkten” och ”20-procentsregeln”?

Uppdaterad

Det finns fyra olika vägar till grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, gymnasieexamen, motsvarande utbildning, motsvarande behörighet i Norden eller det som brukar kallas ”reell kompetens”. Den fjärde vägen att nå grundläggande behörighet, ”den fjärde punkten”, är också den som brukar kallas ”reell kompetens”. Det är i princip när en sökande på annat sätt än genom gymnasieexamen eller motsvarande kan visa att man kan tillgodogöra sig utbildningen. Man har alltså skaffat sig nödvändiga förkunskaper på annat sätt och kan på den grunden, tillsammans med de kunskaper i svenska som behövs, bedömas ha grundläggande behörighet.

Ibland kräver anordnare att sökande på förhand ska ange om man vill bli bedömd på reell kompetens eller inte. Men det är viktigt att komma ihåg att sökande alltid har rätt att bli bedömda på samtliga grunder – anordnaren får inte förklara någon obehörig utan att ha gjort bedömningen även av reell kompetens.

Efterföljande steg i behörighetsbedömningen är krav på behörighet i övrigt, särskilda förkunskaper som finns i vissa utbildningar. I tillträdet till en yrkeshögskoleutbildning finns möjlighet för anordnaren att ha an rutin som innebär att man kan bedöma sökande som behöriga trots att de inte möter några av utbildningens krav för behörighet. De sökande ska då av andra skäl bedömas kunna tillgodogöra sig utbildningen och utöva yrket. Endast 20% av utbildningens årsplatser får tillsättas med hjälp av denna regel, därför kallas den ofta för ”20-procentsregeln”.

Ovanstående kan grovt sammanfattas genom att sökande som saknar gymnasiekompetens har rätt att bli bedömda på ”fjärde punkten” och kan därefter förklaras behöriga. Sökande som inte möter något eller några av behörighetskraven till utbildningen har möjlighet att (om anordnaren tillämpar sådana rutiner) bedömas och förklaras behöriga ändå genom ”20-procentsregeln”.

Oavsett på vilken grund de sökande har behörighetsförklarats ska de, om urval görs, delta i urval på samma premisser som andra. Därför är det viktigt att urvalet utformas så att inte personer som behörighetsförklarats på dessa grunder missgynnas. Ett exempel är att urval som grundas på betyg ofta helt slår ut personer som behörighetsförklarats utifrån ”fjärde punkten” eller ”20-procentsregeln”.

Bestämmelserna om tillträde till en yrkeshögskoleutbildning finns i 3 kap. 1–4 §§ förordning (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF).

Guide taggad med: tillträde yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.