Myndigheten för yrkeshögskolan

Kan jag tacka ja till platser på flera olika yrkeshögskoleutbildningar?

Uppdaterad

Tillträdesprocessen till utbildningar inom yrkeshögskolan sköts av varje utbildningsanordnare. Kontrollera därför respektive anordnares information kring platserbjudande om du har sökt flera utbildningar hos samma utbildningsanordnare.

Inom yrkeshögskolan finns inget hinder för sökande att tacka ja till flera utbildningar och välja vilken eller vilka man vill påbörja i ett senare skede.

Om man har tackat ja till en utbildning som man inte tänker läsa vid bör man meddela utbildningsanordnarna när man har bestämt sig. I så fall kan utbildningsanordnaren ta in en annan sökande istället.

warning Created with Sketch.