Myndigheten för yrkeshögskolan

Kan det vara förkunskapskrav på en kurs i en yrkeshögskoleutbildning?

Uppdaterad

Ja, det kan det vara. Förkunskapskraven får bestå av godkänt resultat från tidigare kurser i utbildningen eller från moment i tidigare kurser i utbildningen. När enskilda utbildningsmoment ska utgöra förkunskapskrav måste de vara tydligt urskiljbara och examinerade i särskild ordning. Det är viktigt att beakta kursens upplägg för att möjliggöra förutsättningar att nå kursmålen och rätten till omprov. Den studerande kan också visa på annat sätt att man har de förkunskaper som krävs. Ett vanligt exempel på förkunskapskrav är att man ska ha vissa kunskaper, till exempel en säkerhetsutbildning, för att få lov att vistas på en viss arbetsplats vid LIA.


warning Created with Sketch.