Myndigheten för yrkeshögskolan

Om man sökt till flera utbildningar som alla har individuella urvalstest, måste man göra alla då eller räcker det med ett urvalstest?

Uppdaterad

Ja, då utbildningsanordnarna ansvarar för sin egen antagning och det inte finns ett centralt antagningssystem för yrkeshögskolan behöver du normalt göra urvalsprov hos de olika utbildningsanordnare du har sökt utbildning hos. 

Kontakta den utbildningsanordnare som du har ansökt till för frågor om urvalsförfarandet. 

Guide taggad med: ansökan yrkeshögskolan urvalstest
warning Created with Sketch.