Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad är skillnaden mellan ej satt och betyget IG?

Uppdaterad

Om det saknas underlag för att läraren ska kunna bedöma en studerandes kunskaper i en kurs, t ex på grund av att den studerande har avbrutit studierna, har ett pågående studieuppehåll eller inte har deltagit i de examinerande momenten sätts inget betyg och alternativet ”Ej satt” ska då rapporteras.

Om det däremot finns ett tillräckligt underlag för att bedöma en studerandes kunskaper i förhållande till de betygskriterier och beskrivningar som finns i kursplanen ska ett betyg sättas; IG, G eller VG. Exakt var gränsen går för om underlaget räcker till för bedöma en studerandes kunskaper eller inte kan bara läraren avgöra.

Guide taggad med: betyg kursplan studieuppehåll
warning Created with Sketch.