Myndigheten för yrkeshögskolan

Kan man som studerande få tillgodoräkna sig kurser?

Uppdaterad

Av författningarna framgår att man som studerande på en yrkeshögskoleutbildning har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig kurser på utbildningen. Det är utbildningsanordnaren som bereder frågan om tillgodoräknande och som ska ha rutiner för hur en sådan ansökan hanteras, men det är utbildningens ledningsgrupp som fattar beslut om ansökan ska beviljas eller avslås. Ledningsgruppen kan fatta beslut om att man som studerande får tillgodoräkna sig hela eller delar av en kurs. Vid tillgodoräknande av en kurs ska anordnaren också bedöma vilket betyg från betygsskalan (IG, G, VG) som den studerande ska få på kursen.

Frågor om hur tillgodoräknande påverkar studiestöd kan CSN svara på. Läs mer på deras webbplats

Guide taggad med: tillgodoräknande yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.