Myndigheten för yrkeshögskolan

Var finns kursplanerna?

Uppdaterad

Av författningarna är det reglerat att det för varje kurs ska finnas en kursplan. Kursplanerna finns hos utbildningsanordnaren som bedriver yrkeshögskoleutbildningen. Utbildningens ledningsgrupp ska fatta beslut om att fastställa alla kursplaner innan utbildningen startar och utbildningsanordnaren ska se till att de studerande har tillgång till kursplanerna innan utbildningens start.

Mer information om kursplanernas finns här:

Utbildningsplan, kursplaner och betyg på myh.se
Kursplan på YH-utbildningar

Guide taggad med: kursplan yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.