Myndigheten för yrkeshögskolan

Vem har det slutliga ansvaret för att studerande får LIA-platser?

Uppdaterad

Utbildningsanordnaren kan uppmana studerande att söka LIA-plats själv men om man inte lyckas hitta en plats på en arbetsplats har anordnaren ett sistahandsansvar att se till så att de studerande har en LIA-plats när kursen börjar.
LIA-kursen ska jämställas med vilken kurs som helst i utbildningen där utbildningsanordnaren måste säkerställa att de studerande får den undervisning de ska och uppnår de kunskapsmål som finns för kursen.

I de fall som anordnaren erbjuder studerande en kvalitetssäkrad och arbetsplatsförlagd LIA-plats men studerande tackar nej är myndighetens syn att anordnaren har uppfyllt författningarnas krav.

Om en studerande inte har erbjudits en LIA-plats eller av någon annan anledning inte kan genomföra LIA-kursen enligt det gängse upplägget i utbildningen behöver anordnaren undersöka möjligheten för den studerande att läsa någon annan kurs under perioden. Detta ska dokumenteras i en ömsesidig och skriftlig överenskommelse mellan den studerande och utbildningsanordnaren, i exempelvis en individuell studieplan. Då den studerande kommer behöva läsa LIA-kursen senare under utbildningen behöver den individuella studieplanen omfatta fullständig planering av kursupplägg fram till examen. Då anordnare ibland har förkunskapskrav för vissa kurser i utbildningen är det viktigt att man beaktar detta när man kommer överens om kursupplägget med den studerande.

Guide taggad med: LIA yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.