Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad krävs för att vara behörig?

Uppdaterad

Det är utbildningsanordnaren av en yrkeshögskoleutbildning som administrerar och gör bedömningarna i tillträdesprocessen. Information om behörighetskrav för specifika utbildningar finns på yrkeshogskolan.se.

Av författningarna framgår ramarna gällande behörighet till en yrkeshögskoleutbildning. Det är följande steg som anordnarna behöver kontrollera vid en behörighetsbedömning:

Steg 1 (grundläggande behörighet, bedöms alltid för alla sökande)
• Avlagt gymnasieexamen
eller,
• Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar gymnasieexamen
eller,
• Är behörig till motsvarande utbildning i nordiska grannländer
eller,
• Kan tillgodogöra sig utbildningen genom utbildning, praktisk erfarenhet eller någon annan omständighet

Steg 2 (om den sökande har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska)
• Den sökande ska ha de kunskaper i svenska som behövs

Steg 3 (om utbildningen kräver särskilda förkunskaper)
• Kunskaper från kurser i gymnasieskolan eller motsvarande
• Yrkeserfarenhet
• Andra kunskaper som har betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för

Steg 4 (om den sökande inte uppfyller behörighetskraven i de föregående stegen)
• Kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva yrket som utbildningen förbereder för
Observera att steg fyra är frivilligt för anordnaren att använda.

Läs mer om gymnasieexamen här.

Guide taggad med: behörighet gymnasieexamen tillträde yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.