Myndigheten för yrkeshögskolan

Om jag är svensk medborgare och folkbokförd som utvandrad, har jag rätt att studera på yrkeshögskola då?

Uppdaterad

Det finns inget krav i regelverket på att en person måste vara folkbokförd i Sverige för att få studera på en yrkeshögskoleutbildning. 

En ansökan ska prövas utifrån de bestämmelserna gällande behörighet som framgår i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

För att kunna registrera antagna studernade i myndighetens register krävs personnummer eller samordningsnummer enligt Skatteverkets folkbokföringsdatabas.

Här kan du läsa mer om det: Vad krävs för att vara behörig till en yrkeshögskoleutbildning? - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se) 

Guide taggad med: ansökan studera tillträde yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.