Myndigheten för yrkeshögskolan

Hur vet jag att en utbildning är godkänd som YH-utbildning, och är en SeQF-nivå samma sak som att MYH har godkänt en utbildning?

Uppdaterad

Det finns många företag som ordnar utbildning för vuxna och vi på Myndigheten för yrkeshögskolan får ofta frågor om det. Vanliga frågor till oss är om ett företag är seriöst, om deras utbildning är värd pengarna och liknande. Vi kan bara gå i god för de utbildningar som faktiskt är yrkeshögskoleutbildningar. Vilka det är ser du på vår webb yrkeshogskolan.se. Finns utbildningen där så är det en YH-utbildning, annars inte. Är det inte YH har vi på myndigheten ingen insyn och har ingen påverkan på kvaliteten på utbildningen eller kunskap om den.

En del utbildningar hos privata aktörer leder fram till ett examensbevis eller liknande som har en placering i SeQF, den svenska referensramen för kvalifikationer, som vi på myndigheten ansvarar för. Att en utbildning leder till en sådan här SeQF-kvalifikation innebär inte automatiskt att utbildningen är en YH-utbildning. Är det inte en YH-utbildning har vår myndighet inte kontroll över den. En SeQF-placering betyder inte heller att utbildningens resultat/kvalifikation rakt av motsvarar en annan kvalifikation som ligger på samma nivå i SeQF-systemet. En kvalifikation är inte en utbildning, och kan därför inte likställas med en sådan. Det är alltså inte rätt att säga att en utbildning är likvärdig en YH-utbildning eller kan ersätta en YH-utbildning, bara för att de är på samma nivå i SeQF. 

Du kan läsa mer om detta på vår webbplats myh.se: Yrkeshögskolan och SeQF – hur förhåller de sig till varandra?

På myh.se kan du också läsa mer om SeQF: SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer 

Guide taggad med: examensbevis seqf
warning Created with Sketch.