Myndigheten för yrkeshögskolan

Är det obligatorisk närvaro?

Uppdaterad

I yrkeshögskolan finns inget generellt närvarokrav för deltagande i undervisning i en yrkeshögskoleutbildning. Undantag kan finnas om man i kursen tillämpar löpande bedömning och att undervisningen därmed omfattar ett bedömningsmoment som missas vid frånvaro. Detta ska i så fall framgå av kursplanen som en form av kunskapskontroll som tillämpas i kursen och möjligheten att göra om kunskapskontrollen ska erbjudas av utbildningsanordnaren.

Observera att resonemanget ovan gäller för samtliga kurser, det vill säga även LIA-kurser.

Guide taggad med: närvaro yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.