Myndigheten för yrkeshögskolan

Vilka särskilda förkunskapskrav gäller för en YH-utbildning?

Uppdaterad

För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning krävs grundläggande behörighet. Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshogskolan.se.

Utbildningsanordnaren kan ställa krav på särskilda förkunskaper om de är nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det kan vara att du behöver godkända betyg i en eller flera specifika kurser från gymnasiet. Vissa utbildningar kräver arbetslivserfarenhet från ett specifikt yrkesområde för att du ska vara behörig. Utöver krav på kunskaper kan även andra krav ställas, till exempel att du ska ha körkort.

Vänd dig till skolan för att få reda på vilka krav som ställs på den utbildning du är intresserad av.

Guide taggad med: yrkeshögskolan särskilda förkunskapskrav
warning Created with Sketch.