Myndigheten för yrkeshögskolan

När kan skolan bevilja studieuppehåll?

Uppdaterad

Av 3 kap. 8 § förordning (2009:130) om yrkeshögskolan framgår att om det finns särskilda skäl får skolan (utbildningsanordnaren) i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildningen får studieuppehåll. Studieuppehåll får medges inom den tid som beslutet om att utbildningen ska ingå i yrkeshögskolan avser.

Det är anordnaren som prövar skälen för en ansökan om studieuppehåll, men myndigheten har tagit upp bland annat värnplikt som ett giltigt skäl i den föreskrift (MYHFS 2019-4) som reglerar studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll ger den studerande rätt att återinträda på utbildningen vid en tidpunkt som man har kommit överens om.

När utbildningsanordnaren beslutar om att bevilja ett studieuppehåll bör även en studieplan upprättas där det framgår när den studerande genomför de återstående kurserna i utbildningen.

Mer information om studieuppehåll finns även på myh.se: Studieuppehåll och anstånd med studier

Guide taggad med: studieuppehåll yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.