Myndigheten för yrkeshögskolan

Finns det en utbildning som passar särskilt för personer som har gått anpassad gymnasieskola?

Uppdaterad

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där tillträdet till utbildningarna kräver att de sökande ska ha gymnasiekompetens eller motsvarande.

Anpassad gymnasieskola (tidigare Gymnasiesärskolan) är i första hand till för de som inte bedöms kunna nå målen med gymnasieskolan. Det innebär att man inte kan jämställa en examen från anpassad gymnasieskola (SeQF 2) med en gymnasieexamen (SeQF 4).

Emellertid är behörigheten till yrkeshögskolan bred och en person som har genomgått anpassad gymnasieskola kan vara behörig till yrkeshögskolan om personen bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och utöva yrket som utbildningen leder till, jfr. 3 kap 4 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF).

Personen kan också ha annan utbildning med sig som bedöms motsvara en gymnasieexamen och kan då vara behörig enligt 3 kap. 1 § punkten 4 YHF.

En prövning om en sökande som genomgått anpassad gymnasieskola är behörig eller ej behöver göras från fall till fall. Prövningen sker inte centralt, utan görs av den utbildningsanordnare som tillhandahåller utbildningen.

Vilka utbildningar som kan vara aktuella behöver den sökande själv ta ställning till utifrån sina kunskaper och intressen, eftersom utbildningarna kan ha vitt skilda förkunskapskrav.

Mer information om behörighet till yrkeshögskoleutbildningar finns i detta foruminlägg: Vad krävs för att vara behörig till en yrkeshögskoleutbildning?

Guide taggad med: behörighet yrkeshögskolan
warning Created with Sketch.